Impresszum
Impresszum


Balassa Bt

Székhely: 8600 Siófok, Fő tér 10/b fsz. 6.
Adószám:  22114572-2-14
Cégjegyzékszám:  14-06-307415
Tulajdonos, ügyvezető:  Balassa István

NYEREMÉNYJÁTÉK
Részvételi- és Játékszabályzat

A Balassa Bt.( továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag magyar állampolgár, természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos). A Játékban való részvételhez szükséges a Balassa Szalon facebook oldalon posztolt játékfelhívás lájkolása és hozzászólásban megadni, hogy kinek lenne még szüksége a posztban részletezett ajándék termékekre.  

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játék 2023.04.26-án indul, és 2023.05.06.-ig tart. A Játék nyereménye: JOICO YOUTH LOCK 1 db sampont + 1 db balzsamot tartalmazó csomag.

A nyeremény sorsolására 2023.05.07-én, a nyereményjáték lezárása után kerül sor az alábbi oldalon: https://socialwinner.besocial.hu/?ref=facebooknyertes

A Szervező az ajándék nyertesének nevét külön posztban közzéteszi a sorsolás napján a Balassa Szalon facebook oldalon.

A Szervező a nyereménysorsoláson összesen 1 db nyertest húz ki. Amennyiben a Játékos a Facebook üzenet/megjelölés formájában történő értesítésre 14 napon belül nem válaszol, a nyereményjátékot lezártnak tekintjük.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.

A begyűjtött adatokat a Balassa Bt. a játék lezárását követően nem használja fel. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint - amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Ugrás az oldal tetejére